Godkjenninger og autorisasjoner

 • Lavspenning ledningsanlegg
 • Lavspenning forsyningsanlegg
 • Maritime elektriske installasjoner
 • Lavspenning bygningsinstallasjoner
 • Lavspenning industriinstallasjoner
 • Elektriske anlegg i sykehus
 • Elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder
 • Lavspennings automatiseringsanlegg
 • Akseptert elektroforetak for kontroll av elektriske anlegg i fiske- og fangstfartøy.( DSB)
 • Ekomnettautorisasjon, ENA 7185 (Godkjent av Post- og Teletilsynet for svakstrømsinstallasjoner)
 • Registrert Radioforhandler RFA 7185 (Godkjent av Post og Teletilsynet)
 • Radioforhandler med VHF lisens direkte i butikk. Gjelder lystbåter. (Telenor Maritim Radio)
 • Autorisasjon for installasjon, vedlikehold og reparasjon av satellittsporingsutstyr for fiskeflåten.(Fiskeridirektoratet)
 • El.kontroll i bolig, landbruk og næringsbygg. NEMKO sertifisert (forsikringsgodkjent)