El-sjekk service

Ofte er det mindre utbedringer som skal til for å gjøre et elektrisk anlegg helt driftssikkert. El-Experten utfører serviceavtaler på vedlikehold, internkontroll og dokumentasjon, og kan drifte installasjoner i alle typer næringsbygg.

En serviceavtale med oss innebærer internkontroll, drift og vedlikehold av bygningens tekniske anlegg, være seg elektrisk anlegg og fordelinger, brann- og innbruddsvarslingsanlegg, UPS, SD og nødlysanlegg.

Ta kontakt med Charles Svendsen.
51 49 60 04 / 977 84 664, charles.svendsen@el-experten.no.