Forskrift om fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde

 

 

 

 

 

 

(UPDATED 1/22/2015 8:12:19 AM)

Tom Svendsen

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-11-22-1404

 

UTDRAG:

 

Nødpeilesender

Alle fiskefartøy skal ha friflyt nødpeilesender med GPS innen 1. juli 2014

* Friflyt EPIRB skal være montert slik at den, med størst mulig grad av sannsynlighet, vil flyte fritt opp til overflaten uten fare for å bli fanget av hindringer slik som rekkverk, overbygning mm. dersom skipet skulle synke.
* Fri-flyt og manuell EPIRB skal være montert slik at den kan
bli aktivert manuelt, og
bli medbragt av èn person til en redningsfarkost, uten at personen utsettes for fare
*Dersom fartøyet har en oppdrift som gjør at det ikke synker dypt nok til at fri-flyt EPIRB løser seg ut, eller at fartøyet har en slik overbygning at det kan medføre fare for vedkommende å hente fri-flyt EPIRB for manuelt å aktivere denne, kan det tillates erstattet med manuell EPIRB.
* De som har anskaffet EPIRB uten GPS før 01.07.14 kan benytte denne frem til 01.07.18

 

Brovaktalarm

(1) Fartøy med største lengde 10,67 til 15 meter som er utstyrt med selvstyreranlegg/styrehjelp skal være utstyrt med en brovaktalarm dersom det har fartøysinstruks for større fartsområde enn fjordfiske.

 

Elektronisk utstyr for posisjonsbestemmelse

Dersom fartøy med største lengde på 10,67 til 15 meter har montert elektronisk utstyr for posisjonsbestemmelse, skal det oppfylle krav i IMO Res. A818(19), IMO Res. A819(19), MSC.112(73) eller nyere standard utarbeidet av International Maritime Organization (IMO).

 

 RADIO / Funksjons- og utstyrskrav

(1) Fartøy skal kunne sende nødalarm ved hjelp av minst to atskilte og uavhengige radiosystemer (primær og sekundær alarmeringskilde). Duplisert

Radioutstyr, manuell satellitt EPIRB og fri-flyt satellitt EPIRB, kan benyttes som sekundær alarmeringskilde. Fri-flyt satellitt EPIRB og manuell satellitt EPIRB skal være utstyrt med en innebygd posisjonsangivelse.

(2) For fartøy med Fartøyinstruks for fartsområde Fjordfiske gjelder ikke kravet om sekundær alarmeringskilde.

(3) Fartøy skal være utstyrt med radioinstallasjoner som nevnt i tabell nedenfor.

Radiodekningsområder → A1 A2 Noter
Fartsområder →
Radioutstyr og radioredningsmidler

Fjordfiske

Kystfiske
Større enn Kystfiske

VHF radioinstallasjon som minst kan sende og motta DSC på kanal 70 og telefoni på kanal 6, 13 og 16. Vaktmottakeren kan være en separat enhet. X X X X 1
Radartransponder (radar-SART), eller AIS-transponder (AIS-SART) - X X X 6
NAVTEX mottaker 518/490 kHz X X X X 4
Fri-flyt satellitt EPIRB (satellitt nødpeilesender ) som skal være plassert slik at den med størst grad av sannsynlighet vil flyte opp til overflaten og sende nødalarm, dersom fartøyet skulle synke. - X X X 2, 5
MF-DSC som minst kan sende og motta DSC på 2187,5 kHz, og telefoni på 2182 kHz. Vaktmottakeren kan være en separat enhet. - - - X 1
To-veis VHF radiotelefonapparater (håndholdt VHF) - X X X 3

Noter:

Note 1 Underveis skal alt utstyret være slått på og fartøy skal holde lyttevakt på VHF-kanal 16.
Note 2 Senest hvert femte år skal fri-flyt satellitt nødpeilesender (satellitt EPIRB) vedlikeholdes av et godkjent landbasert foretak.
Note 3 På fartøy i fartsområde Bankfiske 1 og Bankfiske 2 som har mer enn en (1) redningsfarkost, skal antall håndholdte VHF-er være minst 2.
Note 4 NAVTEX-mottaker kreves ikke i radiodekningsområde A1, forutsatt at det er mulig å motta værvarsler og sikkerhetsmeldinger på annen måte, for eksempel gjennom offentlig kringkasting.
Note 5 Fri-flyt satellitt EPIRB tillates erstattet med manuell satellitt EPIRB på fartøy som har en oppdrift som gjør at det ikke synker dypt nok til at fri-flyt nødpeilesender kan løse seg ut, eller på fartøy som har en slik overbygning at det kan medføre fare for vedkommende som skal hente fri-flyt satellitt EPIRB for manuell å aktivere og medbringe den til en redningsfarkost. Manuell satellitt EPIRB skal plasseres lett tilgjengelig, slik at den lett kan bli aktivert og tatt med i en redningsfarkost.
Note 6 1. Fartøy som opererer i eller har fartøyinstruks for fartsområde for Kystfiske eller Bankfiske I, skal være utstyrt med én radartransponder. 2. Fartøy som opererer i eller har fartøyinstruks for Bankfiske II, skal være utstyrt med to radartranspondere.